Autori Articole

Gheorghe Derevencu

S-a născut la Cetatea Albă, Basarabia, in 1926. A absolvit Facultatea de Drept din Bucureşti (1950). Redactor şi traducător. A contribuit la lansarea lui Fănuş Neagu, Teodor Mazilu, Ioan Chirilă.
Prieten ºi partener al lui Banu Rãdulescu, iniþiatorul ºi fondatorul revistei gândirii arestate MEMORIA ºi al Fundaþiei Culturale Memoria, Gheorghe Derevencu s-a alãturat de la început, adicã din 1990, demersului asumat: de a dezvãlui crimele, atrocitãþile, abuzurile regimului comunist instaurat samavolnic cu ajutorul tancurilor sovietice la sfârºitul celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial. Unicã în peisajul publicistic românesc – ºi nu numai –, MEMORIA, dupã cum se ºtie, ºi-a propus, de la primul numãr, sã dea glas celor care au fost obligaþi sã tacã aproape o jumãtate de secol, în timpul regimului care ºi-a întins tentaculele atât peste þara noastrã, cât ºi peste o bunã parte a Europei Centrale ºi de Sud-Est.
La 1 mai 2014, apreciatul ºi dragul nostru coleg, GHEORGHE DEREVENCU, a pãrãsit lumea pãmânteascã ºi revista MEMORIA, cãreia i-a dedicat ultimii 24 ani din viaþa sa rodnicã.