Autori Articole

Gheorghe Nandriş

Gheorghe Nandriº, n. în 14,10.1933, în com. Mahala Jud. Cernãuþi (azi Regiunea Cernãuþi- Ucraina) este medic primar cardiolog, doctor în ºtiinþe medicale, cercetãtor ºtiinþific gr.I.
ªef al secþiei de Cardiolodie a Spitalului Judeþean Sibiu ºi director al acestui spital (1977-1989).
Are contribuþii recunoscute în domeniul profilaxiei bolilor cardiovasculare (BCV) precum: Programul Naþional de
Pevenire a BCV, Programul Naþional Antitabagic, Programul de prevenire a hipertensiunii arteriale. A lansat sintagma: “Ziua Inimii”, devenitã apoi “Ziua Mondialã a Inimii.”
A salvat manuscrisul cãrþii “20 de ani în Siberia”, de Aniþa Nandriº-Cudla ºi a coordonat editarea cãrþii (Humanitas
1991) premiatã de Academia Românã, cu premiul Lucian Blaga (1992).
Este autorul celor 7 volume ale cronicii “Familia Nandriº” ºi al celor 2 volume autobiografice:
“Povestea vieþii mele”.
A primit Ordinul “Meritul Sanitar în grad de cavaler (2004) ºi “Premiul de Excelenþã al Societãþii Române de
Cardiologie pentru întreaga activitate (2011).