Layout A (list)

Ana Blandiana Nr. 95 (2/2016) Istorie recentă

Istoria ca viitor

Aș vrea să încep rugându-vã sã nu privii ca pe o întâmplare stranie faptul cțș un scriitor ca mine vine sã vã vorbeascã despre istorie. Numai din perspectiva finalã a ultimului secol, care a apropiat poezia mai mult de joc decât...