Autori Articole

Cornel Regman

Criticul şi istoricul literar Cornel Regman s-a născut la 28 noiembrie 1919, în comuna Daneş din judeţul Mureş. Este fiul lui Ioan Regman, mic funcţionar rural şi al Victoriei, născută Cristea, o ţărancă de o inteligenţă superioară. După clasele primare, făcute în satul natal între anii 1926-1930, urmează Liceul Gh. Bariţiu şi Facultatea de Litere şi Filozofie din Cluj, apoi licenţa la Sibiu în anul 1942. Debutează în literatură cu lucrări de critică literară în revista „Curţile Dorului” din Sibiu în anul 1941. Din anul 1943 activează în ” Cercul Literar „ din Sibiu, alături de personalităţi marcante ale literaturii româneşti (Ştefan A. Doinaş, I. Negoiţescu, Emil Botta, Radu Stanca). Lucrează mai întâi ca inspector şcolar la Cluj, iar între anii 1950-1952, ca asistent universitar la catedra de Literatura Română a Universităţii clujene. În anul 1956 se stabileşte cu familia la Bucureşti, unde devine redactor la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă . Până în 1963 este cercetător la Institutul de Lingvistică, apoi este numit conferenţiar universitar la Institutul Pedagogic din Constanţa, unde predă Istoria Literaturii Romane. Ca dascăl, Cornel Regman a fost iubit de studenţi, ştiind să cultive în inimile lor iubirea de limbă şi de neam. Din 1973 devine doctor în filologie cu teza „Agârbiceanu şi demonii. Studiu de tipologie literară”. Din 1974 până în 1979 este redactor la revista Viaţa Românească. A publicat în reviste literare prestigioase precum Familia, Contemporanul, România Literară, Luceafărul, Tribuna, Transilvania, Steaua. A prefaţat ediţiile din I. Agârbiceanu, V. Alecsandri, Pompiliu Constantinescu, Pavel Dan, M. Sorescu, M. Sadoveanu. Este unul din cei mai incisivi critici literari, fiind considerat de unii confraţi ca „moralist” şi excelent portretist, alţii însă văd în el doar spiritul de şicană şi un „vânător de idei”. Din opera lui Cornel Regman pot fi enumerate următoarele lucrări: Confluenţe literare, 1966; Cărţi, autori, tendinţe, 1968; Cică nişte cronicari… 1970; Agârbiceanu şi demonii. Studiu de tipologie literară – teza de doctorat, 1973; Noi explorări critice, 1982; Nu numai despre critici, 1990; Ion Creangă, o biografie a operei, 1995; Dinspre cercul literar spre optzecişti, 1997.

Cornel Regman s-a stins din viaţă la 14 iulie 1999 la Bucureşti. Conform dorinţei sale a fost înmormântat alături de părinţi, în satul natal Daneş, pe care i-a avut mereu în inima sa, purtându-le amintiri de neşters. În însemnările sale întâlnim adesea cuvinte de aleasă simţire sufletească despre locul naşterii şi al copilăriei .