Caravana Istoriei

Diploma de participare

La final de an școlar și la final de Caravană, ne-am gândit să recompensăm simbolic cu o Diplomă de participare fiecare elev care a participat la evenimentele ce au avut loc din aprilie 2023 până în iunie 2024 – în cadrul proiectului cultural-educațional Caravana istoriei. În căutare de modele pentru prezent și viitor.

Mulțumim tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în acest proiect, cu precădere doamnei Mihaela Stoica, director Școala Gimnazială Nr.1 Plătărești și doamnelor Constanța Marinescu și Anca Ispas, profesoare de Limba și literatura română în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Plătărești.
Mulțumim Primăria Comunei Plătărești pentru susținere și implicare.
#CaravanaIstoriei merge mai departe!

Proiectul nostru urmărește motivarea și sprijinirea autorităților locale pentru finanțare de proiecte culturale cu susținere PNRR. Fundația noastră are o bună în­țe­le­ge­re și o comunicare deschisă cu auto­ri­tă­țile locale din Plătărești, preocupate de soluționarea de proiecte educaționale și de dezvoltare a comunei.

Intenția Fundației noastre este ca această Caravană a istoriei să poposească și în alte spații, îndepărtate fără voia lor de zona de cultură, oferindu-le modele, instrumente pentru o deschidere a tinerei gene­rații către un destin frumos. Limitările geografice, adminis­trative, ideologice sau de orice altă natură dispar când idealurile fiecăruia sunt direc­ționate către modele de libertate, democrație, integrare și susținere reciprocă.

Mulțumim partenerilor noștri instituțio­nali din proiect:

Asociația Casa Memorială „Iuliu Maniu”, Asociația Postmodernism Museum, Fundația Academia Civică, Fundația Corneliu Coposu, Muzeul Ororilor Comu­nis­mului în România, Uniunea Ziariștilor Profe­sioniști din România.

 

____________
Proiect finanțat în cadrul Investiției I5-1, C11 din Planul Național de Redresare și Reziliență. PNRR Cultura – Investiția 5 https://www.facebook.com/afcnpnrr
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ!