Evenimente editoriale Caravana Istoriei

Jurnal de Caravană. Iunie 2024

Caravana istoriei

În căutare de modele pentru prezent și viitor

În luna iunie 2024 s-au finalizat ultimele acti­vități din proiectul cultural-educațional Caravana istoriei. În căutare de modele pentru prezent și viitor.

A apărut și primul număr din ziarul școlii (distribuit gratuit), Jurnal de Caravană, prin intermediul căruia elevii au descoperit importanța implicării active în viața socială și culturală a școlii, comunității și nu numai.

Mulțumim tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în acest proiect, cu precădere doamnei Mihaela Stoica, director Școala Gimnazială nr. 1 Plătărești și doamnelor Constanța Marinescu și Anca Ispas, profesoare de Limba și literatura română în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Plătărești.

 

Proiectul nostru urmărește motivarea și sprijinirea autorităților locale pentru finanțare de proiecte culturale cu susținere PNRR. Fundația noastră are o bună în­țe­le­ge­re și o comunicare deschisă cu auto­ri­tă­țile locale din Plătărești, preocupate de soluționarea de proiecte educaționale și de dezvoltare a comunei.

Intenția Fundației noastre este ca această Caravană a istoriei să poposească și în alte spații, îndepărtate fără voia lor de zona de cultură, oferindu-le modele, instrumente pentru o deschidere a tinerei gene­rații către un destin frumos. Limitările geografice, adminis­trative, ideologice sau de orice altă natură dispar când idealurile fiecăruia sunt direc­ționate către modele de libertate, democrație, integrare și susținere reciprocă.

Mulțumim partenerilor noștri instituțio­nali din proiect:

Asociația Casa Memorială „Iuliu Maniu”, Asociația Postmodernism Museum, Fundația Academia Civică, Fundația Corneliu Coposu, Muzeul Ororilor Comu­nis­mului în România, Uniunea Ziariștilor Profe­sioniști din România.

____________
Proiect finanțat în cadrul Investiției I5-1, C11 din Planul Național de Redresare și Reziliență. PNRR Cultura – Investiția 5 https://www.facebook.com/afcnpnrr
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ!