Autori Articole

Petre Popescu Gogan

– Petre Popescu Gogan s-a născut la 22 august 1923 în satul Urecheşti din jud. Gorj;
– a urmat clasele primare în satul natal si a continuat studiile la liceul “Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu;
– şi-a făcut studiile universitare la Facultatea de Filologie din Bucureşti;
– pentru vitejia de care a dat dovadă în luptele de pe Frontul de Vest (1944-1945), a fost distins cu decoraţia “Bărbăţie şi Credinţă cu Spadă”;
– şi-a susţinut doctoratul cu tema “Rolul si locul Academiei Române în evoluţia limbii şi literaturii române,1860-1920”, avându-l coordonator ştiinţific pe Ovidiu Papadima;
– din cei 60 de ani de muncă, 40 au fost consacraţi Academiei Române: arhivar al Academiei – 1960-1972; secretar la secţiile ştiinţifică, filosofie, psihologie, pedagogie, drept – 1972-1977;
– muzeograf la cabinetul de stampe al Bibliotecii Academiei Române – 1977-1986;
– întreaga activitate ştiinţifică materializată în numeroase opere si-a dedicat-o Academiei si istoriei acesteia: “Salvarea, organizarea si prelucrarea fondurilor arhivistice şţiinţifice ale Academiei” (1860-1970); “Inventarul analitic al fondurilor”; “Catalogul tematic al fondurilor” – 2.000 de fascicole, ordonate pe autori si materii (unicat în istoria arhivisticii europene), ideea si coordonarea aparţinându-i; “Rolul si locul Academiei Române în evolutia limbii si literaturii române (1860-1920)” – Bucuresti, 1972; “Istoria Academiei Române – tematică, program, proiect” – Bucuresti, 1973;
– între 1966-1999 publică peste 150 de studii, articole; sustine comunicări si conferinte privind istoria Academiei si pe membrii acesteia;
– a colaborat la prestigioase periodice culturale precum: “Analele Academiei Române”, “România literară”, “Contemporanul”, “Tribuna”, “Viata Românească”, “Manuscriptum”, “Analele Sighet” etc.;
– si-a adus aportul, în calitate de colaborator, la editarea volumelor: “Personalităti românesti ale stiintelor naturii si tehnicii. Dictionar” – 1982; “Mic dictionar enciclopedic” – 1986; “Enciclopedia României” vol. I;
– în 1991 publică la Ed. Meridiane, cartea-album “Ecouri eminesciene în arta plastică”;
– în curs de aparitie: “Studii din istoria vietii academice românesti” si o vastă lucrare menită să încoroneze o întreagă carieră stiintifică dedicată Academiei: “Istoria Academiei Române”; această operă aflată în manuscris urmează să cuprindă 3 volume, intitulate: “Institutio Magna”, “Aula Magna” si “Charta Magna”, toate însumând peste 3.000 de pagini si cca 2.000 de ilustratii.