desfășurarea trupelor țariste pe teritoriul României