Caracterul planificat al economiei și supramonopolul