Evenimente editoriale Caravana Istoriei

Volum colectiv al participanților la atelierele de istorie orală și de benzi desenate

Caravana istoriei

În căutare de modele pentru prezent și viitor

În luna iunie 2024 s-au finalizat ultimele acti­vități din proiectul cultural-educațional Caravana istoriei. În căutare de modele pentru prezent și viitor.

În cadrul atelierelor de istorie orală – coordonator Cosmin Budeancă – mai mulți elevi au realizat interviuri audio/video cu bunici/străbunici sau alte rude în vârstă din zonă având ca temă „În căutare de mo­dele pentru prezent și viitor”, cu ra­por­­tare directă la comunism, colectivizare și deportări. Toate interviurile au fost publicate în acest volum, distribuit gratuit, sub egida Editurii Fundației Culturale Memoria. Volumul de interviuri a devenit astfel, o punte de comunicare între generații și un mijloc de familiarizare a elevilor cu o metodă modernă de cercetare istorică, ce le-a stârnit curiozitatea pentru a afla mai multe despre trecutul zonei sau al familiilor lor.

La Școala Gimnazială Nr. 1 din Plătărești s-a vernisat expoziția de benzi desenate: BD Historia în Plătărești, expoziție ce a cu­prins toate lucrările de bandă desenată realizate de elevii care au participat la atelierele coordonate de Mihai Grăjdeanu. Toate lucrările de bandă desenată realizate de elevi se regăsesc în acest volum colectiv, distribuit gratuit, editat de Editura Fundației Culturale Memoria.

Mulțumim tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în acest proiect, cu precădere doamnei Mihaela Stoica, director Școala Gimnazială nr. 1 Plătărești și doamnelor Constanța Marinescu și Anca Ispas, profesoare de Limba și literatura română în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Plătărești.

 

Proiectul nostru urmărește motivarea și sprijinirea autorităților locale pentru finanțare de proiecte culturale cu susținere PNRR. Fundația noastră are o bună în­țe­le­ge­re și o comunicare deschisă cu auto­ri­tă­țile locale din Plătărești, preocupate de soluționarea de proiecte educaționale și de dezvoltare a comunei.

Intenția Fundației noastre este ca această Caravană a istoriei să poposească și în alte spații, îndepărtate fără voia lor de zona de cultură, oferindu-le modele, instrumente pentru o deschidere a tinerei gene­rații către un destin frumos. Limitările geografice, adminis­trative, ideologice sau de orice altă natură dispar când idealurile fiecăruia sunt direc­ționate către modele de libertate, democrație, integrare și susținere reciprocă.

Mulțumim partenerilor noștri instituțio­nali din proiect:

Asociația Casa Memorială „Iuliu Maniu”, Asociația Postmodernism Museum, Fundația Academia Civică, Fundația Corneliu Coposu, Muzeul Ororilor Comu­nis­mului în România, Uniunea Ziariștilor Profe­sioniști din România.

____________
Proiect finanțat în cadrul Investiției I5-1, C11 din Planul Național de Redresare și Reziliență. PNRR Cultura – Investiția 5 https://www.facebook.com/afcnpnrr
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ!